Dokumenty

Działka

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB i mapa ewidencji gruntów dla działek przeznaczonych do wyceny
 • wypis z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB drogi dojazdowej (zarówno w przypadku współwłasności działki drogowej, jak i w przypadku, gdy właścicielem działki jest gmina lub Skarb Państwa)
 • mapa zasadnicza lub inna mapa z przebiegiem uzbrojenia
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli działka jest objęta planem)
 • wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
 • decyzja o warunkach zabudowy WZ (jeśli została wydana)
 • decyzja pozwolenia na budowę PNB (jeśli została wydana)
 • inne decyzje administracyjne (jeśli zostały wydane)

Stacja paliw

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypisy z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB i mapa ewidencji gruntów dla działek przeznaczonych do wyceny
 • wypis z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB drogi dojazdowej (zarówno w przypadku współwłasności działki drogowej, jak i w przypadku, gdy właścicielem działki jest gmina lub Skarb Państwa)
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli teren objęty jest planem)
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej
 • pozwolenie na użytkowanie
 • liczba i pojemność zbiorników (rodzaj paliwa), charakterystyka dystrybutorów
 • specyfikacje urządzeń (myjnia, odkurzacz, kompresor, itp.)
 • dane dotyczące zakupu i sprzedaży paliwa (z ostatnich 5 lat)
 • dane dotyczące działalności dodatkowej (sklep, restauracja)
 • dane dotyczące zatrudnionego personelu
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na grunty, budynki i budowle

Obiekt handlowy

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z kartoteki budynków
 • wypis z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB drogi dojazdowej (zarówno w przypadku współwłasności działki drogowej, jak i w przypadku, gdy właścicielem działki jest gmina lub Skarb Państwa)
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (opcjonalnie)
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej w rozbiciu na poszczególne części funkcjonalne i/lub tabelaryczne zestawienie powierzchni
 • KOB – książki obiektów budowlanych
 • pozwolenie na użytkowanie (jeśli nie ma, to pozwolenie na budowę)
 • umowy najmu lub zestawienie miesięczne stawek czynszu netto dla wynajętych powierzchni wraz z okresem wypowiedzenia umowy
 • wysokość opłaty eksploatacyjnej (jeśli naliczana oddzielnie)
 • zasady i wysokość opłat za media
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na grunty, budynki i budowle
 • wysokość składki na ubezpieczenie budynków

Budynek mieszkalny

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny nabycia (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB drogi dojazdowej (zarówno w przypadku współwłasności działki drogowej, jak i w przypadku, gdy właścicielem działki jest gmina lub Skarb Państwa)
 • dokument, na podstawie którego można ustalić powierzchnię użytkową budynku (inwentaryzacja, projekt, w ostateczności deklaracja podatkowa)
 • pozwolenie na użytkowanie
 • umowa przedwstępna sprzedaży, umowa deweloperska

Inwestycja (w budowie lub projektowana)

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB drogi dojazdowej (zarówno w przypadku współwłasności działki drogowej, jak i w przypadku, gdy właścicielem działki jest gmina lub Skarb Państwa)
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli działka jest objęta planem)
 • decyzja WZ (jeśli została wydana)
 • pozwolenie na budowę
 • projekt  architektoniczny
 • projekt zagospodarowania działki
 • kosztorys (opcjonalnie zaawansowanie)
 • harmonogram rzeczowo-finansowy

Kompleks przemysłowy lub magazynowy

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z kartoteki budynków
 • wypis z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB drogi dojazdowej (zarówno w przypadku współwłasności działki drogowej, jak i w przypadku, gdy właścicielem działki jest gmina lub Skarb Państwa)
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (opcjonalnie)
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej w rozbiciu na poszczególne części funkcjonalne i/lub tabelaryczne zestawienie powierzchni
 • KOB – książki obiektów budowlanych
 • pozwolenie na użytkowanie (jeśli nie ma, to pozwolenie na budowę)
 • umowy najmu lub zestawienie miesięczne stawek czynszu netto dla wynajętych powierzchni wraz z okresem wypowiedzenia umowy
 • wysokość opłaty eksploatacyjnej (jeśli naliczana oddzielnie)
 • zasady i wysokość opłat za media
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na grunty, budynki i budowle
 • wysokość składki na ubezpieczenie budynków

Biurowiec

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z kartoteki budynków
 • wypis z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB drogi dojazdowej (zarówno w przypadku współwłasności działki drogowej, jak i w przypadku, gdy właścicielem działki jest gmina lub Skarb Państwa)
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (opcjonalnie)
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej w rozbiciu na poszczególne części funkcjonalne i/lub tabelaryczne zestawienie powierzchni
 • KOB – książki obiektów budowlanych
 • pozwolenie na użytkowanie (jeśli nie ma, to pozwolenie na budowę)
 • umowy najmu lub zestawienie miesięczne stawek czynszu netto dla wynajętych powierzchni wraz z okresem wypowiedzenia umowy
 • wysokość czynszów za inne powierzchnie generujące dochód (miejsca parkingowe, restauracja, kioski)
 • wysokość opłaty eksploatacyjnej (jeśli naliczana oddzielnie)
 • zasady i wysokość opłat za media
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na grunty, budynki i budowle
 • wysokość składki na ubezpieczenie budynków

Mieszkanie

 • numer księgi wieczystej lokalowej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • dokument, na podstawie którego można ustalić powierzchnię użytkową mieszkania i przynależności (piwnice, komórki, strychy)
 • w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego)
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu (dla mieszkań na rynku pierwotnym, dla których nie została założona księga wieczysta)
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (w przypadku braku księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego)

 

Hotel

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny nabycia (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB drogi dojazdowej (zarówno w przypadku współwłasności działki drogowej, jak i w przypadku, gdy właścicielem działki jest gmina lub Skarb Państwa)
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (opcjonalnie)
 • rzuty poziome budynku(ów) z zestawieniem powierzchni użytkowej w rozbiciu na poszczególne części funkcjonalne
 • pozwolenie na użytkowanie
 • liczba pokoi w rozbiciu na jedynki, dwójki, trójki…
 • dane dotyczące obłożenia z ostatnich 5 lat
 • wysokość opłat za media
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na budynki, budowle, grunty
 • dane dotyczące działalności dodatkowej (sklepy, restauracja, sale konferencyjne)
 • dane dotyczące zatrudnionego personelu